Viser arkivet for stikkord vold

Tenn lys

TENN LYS
For barna som gråt
For barna som ingen så
I en verden så rå
I stillhet de led
For ingen tok grep
Gråten som stilnet
Blant stjernene hviler
I en verden hvor englene smiler
Gunn Pound

Toernes sang, av Jan Erik Vold

Hvem vil høre toernes sang?

de som gjerne sprakk på tredje
runden.
De som startet friskt, men så kom den
derre kulen på ryggen.

De som visste hva det var å møte
veggen.
De som hadde for dårlig 500-meter
til å hevde seg i sammendraget.
De som slo til på Fagernes i mars.

De som stod igjen i starten og mistet en
opplagt medalje.
Var det ikke kluss med starten, så var
det kluss med vekslinga.

De som datt når det gjaldt.

De som hadde spist noe de ikke hadde
tålt.

De som kom på kant med ledelsen.
De som ikke hadde formalitetene i
orden.
De som trakk siste ytre på femten.
Den evige toer, hvis navn sjelden
neves.
Den evindelige toer, i hvis glans eneren
alltid skal speile seg.

Den nødvendige toer, som lærer oss
noe om livet.