Viser arkivet for stikkord stjerner

Mänskornas vägar växla

av Jacob August Tegengren (1875-1956)

Stjärnorna lysa stilla
över en mörklagd jord,
sjunga i nattens timmar
sånger utan ord.

Lika stilla de lyste
i tidernas morgon ren,
och som tonande strängar
sjöng deras sken.
Lika stilla de lysa
ännu om tusen år
över den väg, som mänskan
skuldtyngd går.

Stjärnorna vandra evigt
samma lagbundna stråt,
mänskornas ögon dem följa
skumma av gråt.

Mänskornas vägar växla,
själva de välja dem.
Själva på jorden de skapat
smärtornas hem.

Impromptu

av Gabriel Jönsson (1892-1984)

Du sover bak sex små fönster,
och sjustjärnan står deröver.
Det är så litet för tanken
men allt vad tanken behöver.

En stjärnklase hänger på himlen
så lågt att den lätt kunde plockas.
Nu skiner det sjufalt i fönstren
på huset som liknar en dockas.

Ack, det är så litet för tanken
men allt vad min tanke behöver,
ty du är min kärlek, min kärlek
med eviga stjärnbilder över.


(Emily Brown: Hart House Under Stars)

"Når jordens drøm er over" av Inger Hagerup

Når jordens drøm er over,
og alt av liv blåst vekk,
da flyver gjennom rommet
for iskald gjenomtrekk
på millioner lysår
et bitterts hjerts frø:
Det finnes andre stjerner
som visselig skal dø!