Viser arkivet for stikkord døden

Preludium

av Tomas Tranströmer(1931-

Uppvaknandet är ett fallskärmhopp från drömmen.
Fri från den kvävande virveln sjunker
resenären mot morgonenes gröna zon.
Tingen flammar upp. Han fornimmer – i dallrande lärkans
position – de mäktiga trädrotsystemens
underjordiskt svängande lampor. Men ovan jord
står – i tropiskt flöde – grönskan, med
lyftande armar, lyssnande
till rytmen från ett osynligt pumpverk. Och han
sjunker mot sommaren, firas ned
i dess bländande krater, ned
genom schakt av grönfuktiga åldrar
skälvande under solturbinen. Så hejdas
denna lodräta färd genom ögonblicket och vingarna breddas
till fiskgjusens vila över ett strömmande vatten.

Bronsålderslurens
fredlösa ton
hänger över det bottenlösa.

I dagens första timmar kan medvetandet omfatta världen
som handen griper en solvarm sten.
Resenären står under trädet. Skall,
efter störtningen genom dödens virvel,
ett stort ljus vecklas ut över hans huvud?

Noen dikt av Margaret Skjelbred (1949-

BJERKA

Med barfrost om bein og rim over nakken
står bjerka og lutær i Bjørnebærbakken.
Men djupt i en blåfrossen kvist ligger kimen
te livet og ventær på tia og timen.

Og går’u i bakken litt lenger på året
står bjerka med brudeslør spredd over håret
i lilla forventning mens knoppæne brusær:
Snart får jeg besøk a en måltrost jeg husær.

Så kler ho seg grønt for å verne ei glede:
Fem skjøre, små framtier, gjømt i et rede.
Snart flyr’i på dunete vinger mot Syden.
De tar med seg lyset og livet og lyden.

Da feller ho løvet i Bjørnebærbakken.
Mot stormvær og vind slår ho trassig med nakken.
Ho vernær med stivfrosne fingrær om kimen
og venter tålmodig på tia og timen.

Blomman i snön

Jag fann en blomma
i den djupa snön,
en silvrigt blå
med namnet Underbar.
Den blomman blev min vän.
Jag ser den för mig än.
Den står i Själens vinterrike
kvar.

Jag fann en blomma
i den djupa snön,
en silvrigt blå,
som lyste himmelskt klar.
Den talte till mig
som ett inre mörker,
som fyllt av evighetens stjärnor
var.

Bo Setterlind (1923-1991)

-
!Flowers,Beautiful Purple!