Viser arkivet for oktober, 2016

Du som fanns

av Pär Lagerkvist (1891-1974)

Du som fanns före bergen och molnen,
före havet och vindarna.
Du vars begynnelse är före alle tings begynnelse
och vars glädje och sorg ar äldre än stjärnorna.
Du som har vandrat evigt ung över vintergator
och genom de stora mörkren mellan dem.
Du som var ensam före ensamheten
och vars hjärta var fullt av ängslan långt före något mänskohjärta -
glöm inte mig.

Men hur skulle du kunne minnas mig.
Hur skulle havet kunna minnas havsnäckan
som det brusade igenom engång.

(foto: NASA) (170.000 lysår unna)