I slike kvelder

av Arne Paasche Aasen (1901-1978)

Så måtte sommeren for høsten vike,
den skjønne sommer da hver blomst ble til …
I kveld er hagen som et flamme-rike
som døden tente med sitt kyss av ild.

De hvite asters står på stive stilke
som om de lytter etter nattens lyd.
Da svøper mørket dem i slør av silke
og skjuler alt som er min hages pryd.

I slike kvelder er jeg høstens bytte,
et blad som hvirvles i den første vind.
I slike kvelder kan jeg angstfull lytte
til cello-tonen i mitt eget sinn …

Vist 67 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse

Nye bilder